Styret

Styret i HLF Bergen 2019

Ellinor Hjørnevik

Ellinor Hjørnevik

Leder


Kirsten Tunheim

Kasserer

Elin-Kristin Bache

Nestleder

Geir Amundsen

Styremedlem

Unn Myklebost

Unn Myklebost

Sekretær

Charlotte Barmen

Charlotte Barmen

Styremedlem