Hva skjer ellers?

HLF Bergen kaller med dette inn til årsmøte 2020.


Når: Tirsdag 11. februar kl. 18:00


Hvor: FI-senteret, Aasegården

(Vestre Strømkaien 7-9, rett ved Bystasjonen).


Det vil være vanlige årsmøtesaker, årsmelding, regnskap og valg.
Alle medlemmer som har betalt kontingenten for foregående og / eller inneværende år, har stemmerett ved personlig fremmøte.
Medlemmer som ønsker å melde inn saker til behandling på årsmøtet må sende disse til HLF Bergen senest 3 uker før årsmøtet. Saker meldes inn på e-post til: unnmykle@gmail.com snarest og senest 21. januar.
Det blir enkel bevertning. Av hensyn til bevertning ønsker vi å vite hvor mange som kommer, meld på via arrangement på Facebook eller send påmelding til unnmykle@gmail.com
Det er bestilt skrivetolker til årsmøtet.
Vel møtt!
Mer informasjon om årsmøtet kommer på vår hjemmeside og vår Facebook side.

 Mobile teleslynger på Litteraturhuset i Bergen


Fra 08.05.17 er det tilgjengelig hørselteknisk utstyr ved alle foredrag i Litteraturhuset i Bergen. Utstyret består av mobile teleslynger som kan brukes hvis man har telespole i høreapparatet. (Se info fra GEWA/CANTEC om utstyret litt lengre ned på siden.)


Utstyret er gitt som gave til Litteraturhuset av HLF Bergen og finansiert via søknad til Extra Stiftelsen.


Driftsansvarlig Øyvind Valderhaug ved Litteraturhuset, oppfordrer alle som ønsker å bruke utstyret, og ber de som er usikker på bruken om å møte 15-20 min før valgt foredrag for testing av lyd.


Vi i styret i HLF Bergen håper medlemmene våre, og andre som har behov for dette, bruker utstyret flittig for å synliggjøre behovet der ute! :-)


Se program for Litteraturhuset:

http://www.litthusbergen.no/program/


Se bruksanvisning mobil hals-teleslynge:

https://cantec.no/…/1104501_Okayo_II_Guidesystem-Brukerveiledning