HLF Bergen - Hjem

VELKOMMEN TIL HLF BERGENS HJEMMESIDE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er en interesseorganisasjon som arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Dette skjer gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og egne hørselsfaglige tilbud.

HLF Bergen er et lokallag i HLF. Vi har nærmere 2400 medlemmer. Vi arrangerer møter for medlemmene og sosiale arrangementer. Faste tiltak er formiddagstreff, bowling og yrkesaktivt forum. Vi organiserer også turer, kulturtilbud og hyggetreff. HLF Bergen har mange likepersoner og andre frivillige som gjør en viktig oppgave med å arrangere aktiviteter for medlemmene.

Følg oss på facebook for informasjon om kommende aktiviteter og arrangement.

Torsdag

6. oktober

kl. 12-14

FI-senteret


Hvordan bli skrivetolk bruker

Velkommen til formiddagstreff!

6. oktober forteller Tolketjenesten Vestland om hvordan man kan bli skrivetolk bruker, og hvordan bestille skrivetolk / billedtolk.

Åpent for alle.

Mer om formiddagstreffene.

Bowling

HLF Bergen inviterer til bowling - neste gang er onsdag 28. september.

Gå til BOWLING for mer informasjon

Som første operaselskap i Norge tar Bergen Nasjonale Opera i bruk ny teknologi for å gi syns- og hørselshemmede en bedre opera-opplevelse.

Klikk på bildet for mer informasjon 

Foredrag: Å leve med tinnitus

HLF Bergen inviterer til foredrag om å leve med tinnitus.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen

Når: onsdag 21 september, kl 19:00-21:00

Arrangemenet er gratis og åpent for alle

Når du har tinnitus opplever du å høre lyd som ikke kommer fra en lydkilde rundt deg. Vanlige beskrivelser av tinnitus er en susende, fresende, ringende

eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner.

Vanlige tilleggsplager ved tinnitus er: søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, forskjellig grad av nedstemthet (depresjon, uro, angst), forskjellige stressymptomer (hodepine, muskelspenninger, muskelsmerter), irritabilitet og lav toleranseterskel.


Foredragsholder Øyvind Neeraashar hatt sterk tinnitus siden år 2000. Han ga i 2007 ut bokenStillhet hva er det. Den ble trykt i to opplag, men er nå ikke lenger tilgjengelig for salg. Behovet for en bruker-basert bok om det å leve med og mestre tinnitus er stor. Neeraas har etter sterk oppfordring valgt å gi ut denne oppfølgingsbok. Neeraas har også praktisert som coach for tinnitusrammede og som foredragsholder for andre med kroniske lidelser. Han peker i boken på at hans største utfordring var alle tankene som hver dag bevisst eller ubevisst strømmet på. I denne strømmen av tanker dominerte tanken på den evigvarende lyden totalt. Han ble ikke kvitt tanken. Han så på lyden som en fiende som hindret ham i å leve et godt og normalt liv. Det gikk lang tid før det det gikk opp for han: det er ikke lyden som er problemet, det er tanken på lyden. Dette er en bok der forfatteren ærlig og uten forbehold deler sine erfaringer å leve med en evigvarende lyd i begge ørene. Nedturer og oppturer. Møte med helsevesenet og en lite empatisk arbeidsgiver.