Lenker

Videoer fra

HLF Briskeby

Video fra HLF Briskeby som simulerer hvordan ulike typer hørselstap og tinnituslyder kan oppleves.
Video fra HLF Briskeby om å være hørselshemmet i Videregående skole.