Yrkesaktivt Forum

Om Forum for hørselshemmede i yrkesaktiv alder: 


HLF Bergen ønsker å skape en møteplass for hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Målgruppen er hørselshemmede som er i jobb, som er arbeidssøkende eller midlertidig ute av jobb. Som følge av hørselstap, møter mange betydelige utfordringer i jobbsammenheng.


Forum for yrkesaktive er tenkt å være et treffpunkt for erfaringsutveksling og sosialt samvær, kombinert med at det tas opp faglige tema knyttet til hørselshemming og arbeidsliv. Det er en målsetting at vi sammen skal skape et forum som er inkluderende og som oppleves relevant for den enkelte. Forumet er åpent også for ikke-medlemmer og dersom noen fra nabokommunene til Bergen ønsker å komme, så er de hjertelig velkommen!   Kontaktadresse: hlfbergen@hlfbergen.no